Biuletyn informacyjny Nr 7-8/2014 (173)

W numerze:

  • Wędliny tradycyjne wędzone jak dotychczas
  • Projekt PROW 2014-2020
  • Eksperci doradzają za darmo
  • Sektor rybacki na „wysokiej fali”
  • Polska wieś bogatsza

Podpisano do druku: 17.07.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN 7-8_2014.pdf (3,2 MB)