Biuletyn informacyjny Nr 5/2014 (171)

W numerze:

  • 10 lat członkostwa w UE
  • PROW 2014-2020
  • Wspólna Polityka Rolna UE unowocześnia polską wieś - rozmowa z prezesem ARiMR
  • Większe pieniądze dla młodych rolników
  • Ostatni nabór wniosków na zalesianie

Podpisano do druku: 20.05.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: 5_2014_biuletyn.pdf (3,2 MB)