Biuletyn informacyjny Nr 10/2014 (175)

W numerze:

  • Wzmożone działania dyplomatyczne
  • Stawki płatności bezpośrednich
  • Wypłaty wsparcia z unijnych programów pomocowych
  • Pieniądze dla przedsiębiorców
  • Kredyty studenckie

Podpisano do druku: 17.10.2014 r.

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN_10_2014_EKRAN.pdf (3,6 MB)