Biuletyn informacyjny Nr 3/2012 (152)

W numerze:

MRiRW

3. Początek sezonu targowego

7. Płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowe i ONW - Zmiany w 2012 r.

14. Pomoc państwa w zakupie ziemirolniczej

16. Szkolnictwo rolnicze - W aspekcie zrównoważonego rozwoju wsi

19. Biogazownie rolnicze - Co warto wiedzieć o tych inwestycjach

21. Dodatkowe środki dla najlepszych LGD

ANR

22. Nowy Prezes ANR

22. Ceny gruntów rolnych rosną

ARR

24. Owoce w szkole skutecznym programem edukacyjnym dla dzieci

ARiMR

26. Rybactwo śródlądowe

30. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Stan realizacji Działania 413

33. Zdrowie zwierząt w 2012 roku - Obszar B

36. Obowiązki posiadaczy zwierząt

37. Pomoc na utylizację

39. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 19.03.2012 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: biu 3_2012 archiwum ekran.pdf (2,5 MB)