Biuletyn informacyjny 12/2012 (159)

MRiRW

4. Grupa Wyszehradzka o przyszłości WPR

5. Salon Smaku w Turynie

6. SIAL PARYŻ 2012

7. Ustawa o nasiennictwie

8. GMO - obalamy mity

10. Stawki płatności bezpośrednich w 2012 roku

12. Dobrostan zwierząt - Wymogi wzajemnej zgodności w 2013 roku

14. Wspólnoty gruntowe - Szansa na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości wspólnot

ANR

16. Ceny gruntów nadal rosną

17. Rok z nową ustawą

ARR

20. Krajowy Program Restrukturyzacji

21. Program PEAD - Europejski program pomocy żywnościowej ARiMR

23. ARiMR wspiera rozwój agroturystyki

29. PROW dla ochrony środowiska naturalnego - Efekty wdrażania Programu rolnośrodowiskowego w Polsce

34. Zdrowo, smacznie i z pożytkiem dla wszystkich - Pomoc dla producentów rolnych, wytwarzających żywność tradycyjną, regionalną, ekologiczną, wysokiej jakości

38. Do ARiMR po unijne pieniądze

39. Zgodnie z planem - Realizacja dopłat za 2012 r. dla rolników gospodarujących w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie

Podpisano do druku: 14.12.2012 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: BIULETYN_CALOSC.pdf (6,3 MB)