Biuletyn informacyjny Nr 7/2011 (146)

W numerze:

MRiRW

3. Priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi
4. Spotkanie w Koblencji
5. Piknik „Poznaj Dobrą Żywność”
7. Spotkanie ministrów Grupy Wyszehradzkiej
8. Wizyta Dyrektora Generalnego DG ds. rolnictwa
9. Wizyta w Chińskiej Republice Ludowej
11. Płatności bezpośrednie w ramach WPR 2020 r.
14. Ulepszanie krajowych źródeł białka
15. 60 lat Instytutu Ochrony Roślin
16. 90 lat Morskiego Instytutu Rybackiego

ANR

17. Stypendia po raz dziesiąty
18. Miliard złotych do budżetu

ARiMR

19. PROW po półmetku
23. Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk
26. Zasada wzajemnej zgodności
Ocena pierwszych dwóch lat funkcjonowania (cz. I)
29. Mądrze zainwestowane pieniądze
Inwestycje wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (cz. II)
34. Pomoc w zakresie osi 3 PO Ryby 2007-2013
38. ARiMR odpowiada

Podpisano do druku: 15.07.2011 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: biuletyn_lipcowy_internet.pdf (5,3 MB)