Biuletyn informacyjny Nr 1-2/2011 (143)

Spis treści

Prosto z gabinetu
4 Zielony Tydzień w Berlinie
5 Forum i Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa
6 Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
7 Nowi wiceministrowie
7 Międzynarodowe Targi Roślin IPM Essen

Finanse i Płatności bezpośrednie
8 Zmiany stawek podatku VAT w rolnictwie i rybołówstwie obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.
11 Płatności bezpośrednie w 2011 r.

Rozwój obszarów wiejskich
14 Najnowsze zmiany w PROW 2007-2013
15 Ocena średniookresowa PROW 2007-2013
17 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych w PROW 2004-2006

Rybołówstwo
18 Fundusze europejskie dla sektora rybackiego w Polsce

Agencja Rynku Rolnego
22 Wdrażanie ustawy o funduszach promocji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
25 Im łatwiej o pomoc, tym jej więcej
Realizacja działań społecznych i środowiskowych PROW 2007-2013 przez ARiMR w 2010 r.
29 Realizacja wsparcia krajowego przez ARiMR w 2010 roku
32 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wybrane przykłady dobrych praktyk
34 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
Wsparcie finansowe inwestycji
36 Modernizacja zarządzania systemem LPIS+
37 ARiMR odpowiada na pytania
40 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki

Podpisano do druku: 22.02.2011 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Do pobrania: BIMR 1-2_2011.pdf (1,7 MB)