Biuletyn informacyjny Nr 3/2010 (135)

Biuletyn informacyjny wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,18 MB)

Spis treści

Prosto z gabinetu
3 II Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
3 Polagra Premiery 2010
5 Zielony Tydzień w Berlinie

Rozwój obszarów wiejskich
6 Wsparcie agroturystyki i turystyki wiejskiej w PROW 2007-2013
7 Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011

Płatności bezpośrednie
10 Płatności bezpośrednie – zmiany przewidziane na rok 2010
12 Nowe normy Dobrej Kultury Rolnej i wymogi wzajemnej zgodności (cross compliance)

Rynki rolne
14 Zmiana programu „Owoce w szkole”
15 Powołanie Międzyresortowego Zespołu

Programowanie i analizy
16 Prace nad „Strategią zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa”
16 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Projekt flagowy

Agencja Rynku Rolnego
18 Dopłaty do materiału siewnego

Agencja Nieruchomości Rolnych
19 Program Pomocy Środowiskom Popegeerowskim
20 Wolniejszy wzrost cen w 2009 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju poprzez program Leader.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
24 Kontrole na miejscu w 2010 roku z uwzględnieniem praw i obowiązków beneficjentów
30 System Wzajemnej Zgodności w zakresie IRZ
32 Realizacja środków Osi 1 PO Ryby
34 Systemy informatyczne wspierające działalność ARiMR
38 ARiMR odpowiada na pytania
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 25 czerwca 2009r
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Podpisano do druku:
5.03.2010 r.
Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00−930 Warszawa

Do pobrania: