BIM 9/2007 (115)

9/2007 (115) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Polagra−Food 2007

Rozwój obszarów wiejskich
4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013

Rynki rolne
13 Rekompensaty za rezygnację z produkcji mleka

Agencja Rynku Rolnego
15 Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych
17 Handel zagraniczny − działania ARR w pierwszym półroczu 2007 roku
18 Wsparcie rynku produktów pszczelich
21 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ARR

Agencja Nieruchomości Rolnych
22 Działalność w I półroczu 2007 r.
24 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ANR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
25 Pomoc krajowa dla przetwórstwa produktów rolnych
Nowe zasady, warunki
28 Wsparcie przetwórstwa produktów rolnych w ramach PROW 2007−2013
31 Główne kierunki przepływu środków pomocowych w ARiMR w latach 2004−2007
33 Instrumenty wdrażane przez ARiMR w latach 1994−2006
Wsparcie dla sektora przetwórstwa owoców i warzyw
37 Liczby i fakty
39 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r. (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,75% )
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: