BIM 7-8/2007 (114)

7-8/2007 (114) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 PROW przyjęty
4 Nagrody dla najlepszych
5 Nauka dla praktyki
5 Nowe regulacje prawne w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników przez niepełnosprawnych rolników oraz za niepełnosprawnych domowników

Finanse
6 Kredyty preferencyjne udzielane od 1 maja 2007 r.
7 Program pomocy w celu złagodzenia skutków wymarznięcia w uprawach rolnych
8 System dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Programowanie i analizy
10 Prośrodowiskowe działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007−2013
11 LEADER w okresie programowania 2007−2013

Rynki rolne
14 Stanowisko Polski a wynik reformy wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw
16 Sytuacja na rynku zbóż

Agencja Rynku Rolnego
18 Przyznawanie kwot mlecznych z krajowej rezerwy

Agencja Nieruchomości Rolnych
19 Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych − nowe regulacje prawne
Skrót raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2006 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
23 Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Jak prawidłowo realizować projekt w ramach Działania 1.1
25 Uproszczenia w procedurach SPO “Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004−2006”
26 Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w kampanii 2006 r.
29 Struktura płatnościw ramach SPO “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004−2006”
30 Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej
Charakterystyka beneficjentów i projektów Działania 2.6
32 Wspieranie agroturystyki i turystyki w ramach instrumentów wdrażanych przez ARiMR w latach 2000−2006
37 Liczby i fakty
39 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r. (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,75% )
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: