BIM 11-12/2007 (117)

11-12/2007 (117) Spis treści:

Prosto z gabinetu
Marek Sawicki − ministrem rolnictwa i rozwoju wsi
Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Francji
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii

Bezpieczeństwo Żywności i Weterynaria
Kontrola obecności substancji szkodliwych w żywności pochodzenia zwierzęcego

Finanse
Projekt budżetu na 2008 r.

Hodowla i Ochrona Roślin
Ustawa o nawozach i nawożeniu

Płatności bezpośrednie
Nowe płatności od 2008 r. dla plantatorów truskawek, malin i pomidorów

Programowanie i analizy
Przygotowania do oceny funcjonowania reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Rozwój obszarów wiejskich
Grupy producentów rolnych i spółdzielczość w UE

Agencja Nieruchomości Rolnych
Wszystko o dzierżawie

Agencja Rynku Rolnego
Wieprzowina − dopłaty do eksportu
Dopłaty do zakupu masła przez instytucje i organizacje niedochodowe
Konwersja, dzierżawa i zakup kwot mlecznych
Przypomnienie zasad i terminów
Dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nowe programy branżowe
Zmiany w warunkach udzielania kredytów klęskowych
Wsparcie inwestycji pozarolniczych w gospodarstwach rolnych w ramach PROW 2007−2013
Program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007−2013
Co warto wiedzieć na temat paszportu bydła
Inwestycje w gospodarstwach rybackich
Stosunek rolników i mieszkańców wsi do integracji z UE na podstawie raportu z badań Research International Pentor “Polska Wieś i Rolnictwo 2007”
Liczby i fakty
Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki po 30 kwietnia 2007 r. (wysokość stopy redyskonta weksli − 5,25% od 29.11.2007 r.)
pobierz (.pdf 2,1 MB)

Do pobrania: