BIM 1/2007 (109)

1/2007 (109) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3. Spotkanie z dyplomatami.
3. Polska na Targach Grüne Woche w Berlinie.
5. Apel Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Leppera.

Finanse
7. Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
8. Pomoc publiczna w rolnictwie w 2007 roku.

Hodowla i ochrona roślin
9. Projekt ustawy o nawozach i nawożeniu.
11. Ograniczenie występowania kukurydzianej stonki korzeniowej Narodowy Program Zwalczania.

Agencja Rynku Rolnego
13. ARR przyjmuje wnioski o wpis do rejestru wytwórców oraz rejestru rolników.
13. Prognoza cen rynkowych zboża.

Agencja Nieruchomości Rolnych
16. Sprzedaż państwowej ziemi w 2006 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
18. Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w 2007 r.
19. Załączniki graficzne do wniosku o przyznanie płatności. Doświadczenia kampanii 2006 roku oraz zmiany na rok 2007.
22. Zakres rzeczowy pomocy krajowej na 2007 r.
23. Zmiany w zasadach kontroli na miejscu w ramach płatności bezpośrednich i ONW w 2007 r.
25. SPO „Restrukturyzacja…”. Pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji i rozliczania projektów.
28. Stan i perspektywy wykorzystania środków z SPO „Rybołówstwo …”.
30. Elektroniczna identyfikacja owiec i kóz.
31. Porównanie realizacji wypłat w ramach dopłat bezpośrednich w latach 2004−2006.
33. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Podsumowanie wdrażania projektów.
36. Liczby i fakty.
38. Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,25% od 01.03.2006 r.).

Do pobrania: