BIM 9/2006 (106)

9/2006 (106) Spis treści:

Prosto z gabinetu
3 Polagra – Food 2006
4 PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność
Program wyróżniania żywności wysokiej jakości.
Rynki rolne
5 Handel zagraniczny artykułami rolno−spożywczymi w okresie I−VI 2006 roku (w porównaniu do I−VI 2005 r.).
Programowanie i analizy Programowanie i analizy
7 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw rolno−spożywczych.
Płatności bezpośrednie
8 Utrzymanie powierzchni trwałych użytków zielonych.
Rybołówstwo
9 Perspektywy przetwórstwa ryb Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007−2013”.
Agencja Rynku Rolnego
11 Refundacje wywozowe wypłacane przez ARR.
Obrót towarami rolno−spożywczymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
14 Efekty pomocy kredytowej dla przetwórstwa rolno−spożywczego – dwa lata po akcesji.
19 Efekty pomocy dla przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych w ramach SPO „Restrukturyzacja…”, Działanie 1.5 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”.
21 Zasady realizacji kontroli na miejscu wniosków składanych w ramach Działania 1.5 SPO. 23 Wykorzystanie środków Działania 3.4 „Przetwórstwo i rynek rybny” w roku 2006.
25 Prefinansowanie szansą na lepsze wykorzystanie środków z SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, 2004−2006” część 2.
25 System IRZ – Obowiązki podmiotów prowadzących miejsca gromadzenia zwierząt i zakładów przetwórczych.
27 Kontrola na miejscu Organizacji Producentów dostarczających pomidory do przetwórstwa. 29 Poręczenia kredytów studenckich udzielanych przez ARiMR w roku akademickim 2006/2007.
30 Wsparcie ARiMR dla sektora przetwórstwa mięsnego.
33 Realizacja płatności bezpośrednich do gruntów rolnych za 2005 rok.
34 Liczby i fakty.
37 Aktualne oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,25% od 01.03.2006 r.).

Do pobrania: