BIM 3-4/2005 (103)

3-4/2006 (103) Spis treści:

5 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu
7 Zadania doradztwa rolniczego
10 Sytuacja na rynku trzody chlewnej
12 Udział Polski w dyskusji nad reformą wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw
13 Handel zagraniczny artykułami rolno−spożywczymi w 2005 r.
15 Działania ARR na rynku mięsa
16 Wydatki interwencyjne ARR w 2005 r.
18 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ARR
19 Rynek nieruchomości rolnych, tendencje w 2005 r.
23 Adresy i numery telefonów Oddziałów Terenowych ANR
24 Porozumienie o współpracy ARiMR z Izbami Rolniczymi
25 Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w 2006 r.
27 Rozliczanie projektów w ramach SPO „Restrukturyzacja...”
29 Kredyty inwestycyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania w 2006 r.
32 Możliwości korzystania z funduszy PROW w 2006 r.
36 Uproszczenie zasad korzystania z fnduszy strukturalnych w ramach SPO „Rybołówstwo ...”
37 Pomoc dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw – użyteczne informacje
39 Zasady realizacji kontroli na miejscu wniosków beneficjentów o płatność z SPO "Restrukturyzacja ..."
39 Wysokość oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych objętych dopłatami ARiMR (wysokość stopy redyskonta weksli − 4,50% od 01.02.2006 r.)
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: