BIM 3/2005 (94)

3/2005 (94) Spis treści:

6 Wymiana handlowa artykułami rolno−spożywczymi
7 Polski przemysł spożywczy po integracji
9 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w 2004 r.
12 Stan zasobów rybnych Morza Bałtyckiego
14 Rola FAPA we wdrażaniu SPO
15 Program pomocy żywnościowej
18 Zadania ARiMR na 2005 rok
20 Płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w 2005 r.
22 Przygotowanie wniosku i planu rozwoju dla gospodarstwa niskotowarowego
25 Pomoc finansowa z tytułu dostarczenia pomidorów do przetwórstwa
27 Zmiany zasad pomocy finansowej dla branży utylizacyjnej w 2005 roku
29 Działania ARiMR na rzecz restrukturyzacji rybactwa
31 Kierunki rozwoju Systemu Identyfikacji i Rejestracji Bydła
32 Liczby i fakty
34 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych w latach poprzednich objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
35 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki w 2004 r. objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
36 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR
37 Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Do pobrania: