BIM 6/2004 (87)

6/2004 (87) Spis treści:

2 Najważniejsze działania realizowane od X 2001 r. do V 2004 r.
6 Wsparcie gospodarstw rolnych po akcesji do UE − wersja uzupełniona − czerwiec 2004 r.
16 Nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznane w 2003 r. za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych
18 Kongres WAHO w Polsce
18 Restrukturyzacja zaległości wobec ANR
20 Wsparcie produkcji i zbytu miodu
22 ARiMR potrzebna przed i po akcesji
23 Plan finansowy ARiMR na 2004 rok
26 Większe środki na kredyty preferencyjne w 2004 r.
28 Efekty stosowania dopłat do mleka ekstra
29 Realizacja wspomagania finansowego utylizacji
30 SPO − pomoc dla rolników po akcesji (cz. I)
31 Renty strukturalne
32 Nowy sposób zaopatrywania w kolczyki dla zwierząt
34 Kontrole interwencyjne w ramach systemu IRZ
35 Wykaz upraw objętych płatnościami
37 Pytania o płatności
38 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych do końca 2002 r. objętych dopłatami ARiMR
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych przez Banki od 1.01.2003 r. objętych dopłatami ARiMR
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: