BIM 4/2004 (85)

4/2004 (85) Spis treści:

3 Kredytowanie rolnictwa po akcesji
3 Płatności bezpośrednie
4 Plan rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006
6 Sektorowy program operacyjny
8 Mechanizmy handlu zagranicznego
8 Mechanizmy interwencji rynkowej
9 Mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania
9 Mechanizmy dopłat do przetwórstwa
9 Pozostałe mechanizmy
11 Rośliny, których uprawa uprawnia do ubiegania się o płatności uzupełniające
12 Minimalne wymagania utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska
13 Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi po akcesji
16 Informacja dla „zabużan”
19 Szkolenie w każdej wsi
21 System Identyfikacji Działek Rolnych
22 Kontrola na miejscu metodą inspekcji terenowej
24 Pieniądze na wsparcie przekształceń strukturalnych
26 Dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
27 System IRZ a znakowanie produktów żywnościowych
28 Perspektywy rybactwa śródlądowego w jednoczącej się Europie
29 Zasady wspomagania utylizacji
31 Liczby i fakty
32 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych do końca 2002 r.
33 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielanych przez Banki od 1.01.2003 r.
34 Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Do pobrania: