BIM 10/2004 (90)

10/2004 (90) Spis treści:

3 Sektorowy Program Operacyjny i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
4 Renty strukturalne w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich
12 Organizacja rozrodu w Polsce
15 Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce
18 Współczesna Arka Noego
20 Rejestracja zdarzeń na potrzeby systemu IRZ
21 Zmiany zasad zaopatrywania w kolczyki dla bydła
23 Zalesianie gruntów rolnych
24 Zalesienia gruntów rolnych − kontrola na miejscu
24 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt
26 Rolnictwo ekologiczne − kontrola na miejscu
27 Pomoc finansowa udzielana w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw świeżych
33 IACS w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
35 Wyniki ekonomiczne gospodarstw młodych rolników w 2003 r.
37 Liczby i fakty
38 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych w latach poprzednich objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
39 Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Banki w 2004 r. objętych dopłatami ARiMR od dnia 26.08.2004 r.
40 Adresy i numery telefonów Oddziałów Regionalnych ARiMR

Do pobrania: