Zastąpienie rozporządzenia Rady WE nr 834/2007 - projekt

Szanowni Państwo,

W celu zapewnienia jak najszerszej informacji o planowanych zmianach przepisów podstawowych, na niniejszej stronie będą umieszczane propozycje Unii Europejskiej w zakresie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE [o kontrolach urzędowych] i uchylające rozporządzenie Rady WE nr 834/2007.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie uwagi względem zamieszczonych tutaj dokumentów można zgłaszać także drogą elektroniczną na adres rolnictwoekologiczne@minrol.gov.pl.