Program Eko-Polska

Uprzejmie informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest jednym z sygnatariuszy programu Eko-Polska. W dniu 24 czerwca 2009 r. została podpisana Deklaracja współpracy pomiędzy Ministrem Środowiska, Ministrem Zdrowia, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Sportu i Turystyki. Deklaracja zawiera cele i zadania programu Eko-Polska oraz zakres współpracy zainteresowanych Ministerstw.

Głównym celem Programu Eko-Polska jest promocja Polski jako nowoczesnego kraju dążącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego oraz planującego rozwój gospodarczy w zgodzie z ekologią. Jednocześnie Program promować będzie potencjał Polski w obszarze przyrody i ekologii będący jednym z głównych magnesów przyciągających turystów z całego świata. Rozwój ekoturystyki oraz nowoczesnych technologii w tym obszarze stanowić może dziś ważną dziedzinę rozwoju gospodarczego kraju. Bardzo ważnym elementem Programu będzie promocja Polski jako kraju posiadającego duży potencjał w dziedzinie aktywnego wypoczynku oraz nowoczesnej bazy rehabilitacyjno-uzdrowiskowej oraz dysponującego bogatą ofertą rolnictwa ekologicznego.

Szczegółowe informacje na temat działań podejmowanych w ramach programu można znaleźć na stronie: http://eko-polska.pl

Logo Programu Eko-Polska