Konkurs wiedzy o rolnictwie ekologicznym

Konkurs wiedzy o rolnictwie ekologicznym

„Konkurs wiedzy o rolnictwie ekologicznym” dotyczy zagadnień i problematyki związanej z rolnictwem ekologicznym. W jego zakresie znajdują się zagadnienia dotyczące produkcji żywności a także przepisy związane z prawidłowym funkcjonowaniem gospodarstw ekologicznych przy jednoczesnym dbaniu o ochronę środowiska naturalnego.