Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2010 roku

środa, 31 marca 2010 r.

Logo

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Planem Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i RozwojuWsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu podjęło działania zmierzające do zorganizowania III edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Gorąco Państwa zachęcamy do wzięcia udziału tym przedsięwzięciu i propagowanie idei rolnictwa ekologicznego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z regulaminem do konkursu nie może przystąpić osoba, która była laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2008 i 2009 w kategorii w której zgłasza się do udziału w 2010 roku. Zgłoszenia do konkursu należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 31 maja 2010 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu.