Laureaci Konkursu na najlepszą pracę magisterską/doktorską w 2009 roku

wtorek, 31 marca 2009 r.

- I miejsce za najlepszą pracę doktorancką

Przyznano Pani Iwonie Fostiak autorce pracy pt. „Czynniki warunkujące liczebność entomofauny na plantacjach ziemniaka oraz pszenicy w gospodarstwach konwencjonalnych i ekologicznych” z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Zgodnie z punktem V ust. 2 z regulaminu nagroda pieniężna wynosi 6 000 zł brutto.

- I miejsce za najlepszą pracę magisterską

Przyznano Pani Agacie Wróbel autorce pracy pt. „Chroniona nazwa pochodzenia w prawie wspólnotowym” z Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodnie z punktem V ust. 2 regulaminu nagroda pieniężna wynosi 4 000 zł brutto.

- II miejsce za najlepszą pracę magisterską

Przyznano dwie równorzędne nagrody dla Pani Iwony Buławy autorki pracy pt. „Wykorzystanie metody ELISA do wykrywania mikotoksyn w owsie i jęczmieniu jarym oraz w ich produktach”, oraz Panu Arkadiuszowi Kędziora autorowi pracy pt „Wykorzystanie metody ELISA do wykrywania mikotoksyn w orkiszu, płaskurce i samopszy oraz produktach z orkiszu”, obie prace zostały nadesłane z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Publikacja: Żywność Wysokiej jakości -finały konkursów