II edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą pracę magisterską/doktorską w zakresie polityki jakości żywności

środa, 31 marca 2010 r.

Logo konkursu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do uczestnictwa w Konkursie na Najlepszą pracę magisterską/doktorską w zakresie polityki jakości żywności absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy obronili pracę magisterską/doktorską w roku akademickim 2007/2008, 2008/2009 lub 2009/2010”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianym problemom teorii i praktyki w zakresie polityki jakości żywności, tj., poświęconych rolnictwu ekologicznemu, systemowi Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, a także związanych z innym systemami jakości żywności.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pracy magisterskiej/doktorskiej wraz z załącznikami w terminie do dnia 15 września 2010 roku. Prace konkursowe należy składać w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa w pokoju 465. Prace złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do udziału!

Odnośnik otwierany w nowym oknie Regulamin Konkursu (.pdf 45,97 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Załącznik do Regulaminu Konkursu- zgłoszenie konkursowe (.doc 26,62 kB)

Logo konkursu 2