Wykaz tematów badawczych i streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2016 roku

wtorek, 17 stycznia 2017 r.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

 1. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: innowacyjne rozwiązania w zakresie wykorzystania warzyw i owoców w produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metod wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów.
  (http://www.uwm.edu.pl/kpb/index.php/projekt)
 2. Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych.
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 1. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi: innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa mięsa oraz wytwarzania produktów mięsnych, w tym ich wędzenia z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów.
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2016/streszczenie_z_badan_podstawowych.pdf)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 1. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych i dodatków paszowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego.
  (http://pir.sggw.pl/MIESO_2016.pdf)
 2. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Praktyczne aspekty ekologicznego chowu ryb, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób karpi i pstrągów.
  (http://pir.sggw.pl/ZDROWIE_2016.pdf)
 3. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
  (http://krwil.sggw.pl/)
 4. Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej, ekologicznej uprawy rumianku pospolitego.
  (http://krwil.sggw.pl/)

Instytut Ogrodnictwa

 1. Sadownictwo metodami ekologicznymi – określenie innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami ze szczególnym uwzględnieniem upraw roślin jagodowych, w tym truskawki, maliny i aronii.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2016/rolnictwo_ekologiczne/sprawozdanie_B.Labanowska_1.pdf)
 2. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół metodami ekologicznymi – badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej uprawy ekologicznej warzyw i ziół. Opracowanie innowacyjnych bioproduktów i technologii dla poprawy jakości gleb w ekologicznych uprawach roślin warzywnych.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2016/rolnictwo_ekologiczne/sprawozdanie_L.SasPaszt.pdf)
 3. Sadownictwo metodami ekologicznymi – badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2016/rolnictwo_ekologiczne/sprawozdanie_B.Labanowska_2.pdf)
 4. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi: Praktyczne aspekty ekologicznej uprawy warzyw i ziół pod osłonami i w szklarniach.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2016/rolnictwo_ekologiczne/sprawozdanie_A.Chalanska.pdf)
 5. Sadownictwo metodami ekologicznymi – badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2016/rolnictwo_ekologiczne/sprawozdanie_W.Danelski.pdf)
 6. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – metody zaprawiania nasion metodami ekologicznymi. Wykorzystanie pożytecznych mikroorganizmów i środków ekologicznych do biologicznego zaprawiania nasion oraz zwalczania fitopatogenów w uprawach nasiennych wybranych gatunków roślin warzywnych.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2016/rolnictwo_ekologiczne/sprawozdanie_R.Janas.pdf)
 7. Sadownictwo metodami ekologicznymi: określenie optymalnej oraz minimalnej obsady upraw jagodowych, krzewów i drzew owocowych w towarowej produkcji ekologicznej z uwzględnieniem chorób i szkodników występujących w tych uprawach.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2016/rolnictwo_ekologiczne/sprawozdanie_P.Bielicki.pdf)

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

 1. Wykorzystanie maturalnych substancji wspierających zdrowotność w ekologicznej uprawie i ochronie roślin okopowych przed ważnymi pod względem gospodarczym chorobami i szkodnikami.
  (http://www.ihar.edu.pl/wykorzystanie_naturalnych_substancji_wspierajacych_zdrowotnosc_w_ekologicznej_uprawie.php)
 2. Uprawa kukurydzy na różne cele użytkowania w systemie ekologicznym – badania nad doborem odmian, odżywianiem roślin, zwalczaniem szkodników i zmniejszeniem zawartości mikotoksyn.
  (http://www.ihar.edu.pl/uprawa_kukurydzy_w_systemie_ekologicznym.php)
 3. Badanie wartości rolniczej odmian pszenżyta jarego i ozimego (Triticosecale Wittmack) do uprawy na ziarno i na kiszonkę w gospodarstwach ekologicznych oraz możliwości ograniczenia zawartości mikotoksyn w ziarnie (pszenżyta).
  (http://www.ihar.edu.pl/badanie_wartosci_rolniczej_odmian_pszenzyta_jarego_i_ozimego2.php)
 4. Badania nad przydatnością wyciągu z sorga (Sorghum bicolor) jako bioherbicydu do stosowania w uprawie ekologicznej zbóż.
  (http://www.ihar.edu.pl/badania_nad_przydatnoscia_wyciagu_z_sorga.php)

Instytut Ochrony Roślin

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych.
  (https://www.ior.poznan.pl/430,badania-w-zakresie-ochrony-ekologicznych-upraw-rolniczych.html)
 2. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: badania w zakresie innowacyjnym rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych.
  (https://www.ior.poznan.pl/430,badania-w-zakresie-ochrony-ekologicznych-upraw-rolniczych.html​)
 3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań przy ekologicznej uprawie roślin polowych.
  (https://www.ior.poznan.pl/430,badania-w-zakresie-ochrony-ekologicznych-upraw-rolniczych.html​)

Instytut Zootechniki

 1. Ochrona zdrowia krów mlecznych w chowie ekologicznym – wykorzystanie innowacyjnych preparatów ziołowych dla profilaktyki i leczenia schorzeń wymienia.
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/files/ochrona_zdrowia_krow_mlecznych_w_chowie_ekologicznym.pdf?20160627)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

 1. Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego).
  (http://iung.pl/images/pdf/Sprawozdania/Raport%202016%20zbo%C5%BCa%20ozime.pdf)
 2. Badania w zakresie doboru odmian ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych – strączkowych grubonasiennych, soi, rzepaku, zbóż oraz roślin wysokobiałkowych w uprawach polowych zalecanych do towarowej produkcji ekologicznej. (Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych i ich przydatności dla przemysłu piekarskiego i makaronowego).
  (http://iung.pl/images/pdf/Sprawozdania/Sprawozdanie%20HORre_IUNG_zboża%20jare%202016.pdf)

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 1. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – badania w zakresie innowacyjnych metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i chwastami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw, w tym poprzez określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od występowania roślin sąsiadujących oraz dziko rosnących oraz ochrony naturalnych wrogów szkodników.
  (http://wre.ur.krakow.pl/zasoby/2/MRiRW_warzywnictwo_KFR_2016_sprawozdanie.pdf)
 2. Opracowanie innowacyjnych metod ochrony w ekologicznej uprawie truskawki.
  (http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/Ksip/katedra.php?id=sprawozdania)
 3. Metody zaprawiania nasion metodami ekologicznymi: Wpływ biopreparatów na plonowanie, zdrowotność, i jakość surowców pozyskiwanych z roślin gryki (Fagopyrum esculentum Moench).
  (http://wre.ur.krakow.pl/projekty-zrealizowane.html)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 1. Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywości ekologicznej.
  (http://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20161117/e3ce22140925691154/postay-etnocentryczne-konsumentow-a-szanse-i-bariery-rozwoju-rynku-zywnosci-ekologicznej.pdf)

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa – Państwowa Akademia Nauk

 1. Marketing, promocja i analiza rynku. Produkcja ekologiczna jako czynnik budowania przewag gospodarczych w skali lokalnej, rola i funkcjonowanie samorządów lokalnych oraz grup organizacji produktów – przedstawienie propozycji modelowych rozwiązań oraz zebranie dobrych praktyk. Prorozwojowe wykorzystanie rolnictwa ekologicznego w polityce i działaniach samorządów lokalnych – analiza wybranych przypadków.
  (http://www.irwirpan.waw.pl/16/badania/ewaluacje-i-ekspertyzy)

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

 1. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi. Opracowanie technologii drożdży ekologicznych.
  (https://www.ibprs.pl/projekty-i-programy/projekty/303-drozdzeekologiczne)