Wykaz tematów badawczych i streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2015 roku

środa, 20 stycznia 2016 r.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski

 1. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi – badania w zakresie produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów.
  (http://www.uwm.edu.pl/kpb/images/Raport%20ciastka%20-%202015.pdf)
 2. Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi. Doskonalenie ekologicznej technologii uprawy rzepaku.
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 1. Badania w zakresie przechowywania i przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych i wydłużenia trwałości przechowalniczej tych produktów.
  (http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/katedry/ktowiz/zboza/docs/sprawozdanie-2015.pdf)

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 1. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi – badania w zakresie przetwórstwa mięsa oraz produktów mięsnych, w tym ich wędzenia, z ograniczeniem dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów.
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2015_sprawozdanie_czes_i_mie.pdf)
 2. Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych metodami ekologicznymi – badania w zakresie przechowywania i przetwórstwa mleka oraz przetworów mlecznych z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów.
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2015_newsy/raport_2015_gustaw.pdf)
 3. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.
  (http://www.up.lublin.pl/785/)
 4. Sadownictwo metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych.
  (http://foodscience.up.lublin.pl/files/foodscience/2015_newsy/sprawozdania/sprawozdanie_sad_2015.pdf
 5. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej.
  (http://foodscience.up.lublin.pl/files/foodscience/2015_newsy/sprawozdania/sprawozdanie_chmiel_2015.pdf)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 1. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych i dodatków paszowych na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego.
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_2015-jakosc_miesa.pdf)
 2. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi, w tym produkty akwakultury. Badania w zakresie ekologicznego chowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób karpi i pstrągów.
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_2015-dobre_praktyki.pdf)

Instytut Ogrodnictwa

 1. Sadownictwo metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2015/rolnictwo_ekologiczne/Labanowska_2015.pdf)
 2. Sadownictwo metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach sadowniczych.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2015/rolnictwo_ekologiczne/E.Rozpara_2015_MRiRW.pdf)
 3. Dobre praktyki w ekologicznych uprawach roślin sadowniczych selekcja mikroorganizmów dla poprawy jakości i zdrowotności gleby w ekologicznych uprawach sadowniczych.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2015/rolnictwo_ekologiczne/Sas_2015.pdf)
 4. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi: 1) określenie dobrych praktyk dla ekologicznej produkcji nasiennej ziół i warzyw; 2) określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2015/rolnictwo_ekologiczne/Kaniszewski_2015.pdf)

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi soi, koniczyny, komonicy, pszenżyta i owsa szorstkiego.
  (http://ihar.edu.pl/uprawy_polowe_metodami_ekologicznymi_soi,_koniczyny,_komonicy,_pszenzyta_i_owsa_szorstkiego.php)
 2. Dobór odmian kukurydzy do uprawy na różne cele użytkowania w systemie ekologicznym.
  (http://ihar.edu.pl/dobor_odmian_kukutydzy_do_uprawy_na_rozne_cele_uzytkowania_w_systemie_ekologicznym.php)

Instytut Ochrony Roślin

 1. Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach polowych.
  (https://www.ior.poznan.pl/430,badania-w-zakresie-ochrony-ekologicznych-upraw-rolniczych.html)
 2. Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznych uprawach polowych.
  (https://www.ior.poznan.pl/430,badania-w-zakresie-ochrony-ekologicznych-upraw-rolniczych.html)

Instytut Zootechniki

 1. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – produkcja i chów bydła oraz trzody chlewnej. Dobór ras świń do ekologicznego chowu w celu optymalizacji możliwości produkcyjnych i wymagań przetwórni.
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2015_Swinie.pdf)
 2. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi. Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego, kur niosek i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym.
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2015_Drob.pdf)

Instytut Włókien naturalnych i Roślin Zielarskich

 1. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.
  (http://www.iwnirz.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/20151112_sprawozd_ochr_melisa.pdf)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

 1. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych.
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Sprawozdanie%20HORre%20%20IUNG_zbo%C5%BCa%20ozime%2015.11.2015.pdf)
 2. Produkcja pasz wysokobiałkowych i energetycznych z rodzimych gatunków roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego.
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Produkcja%20pasz%20wysokobiałkowych%20i%20energetycznych_2015.pdf)
 3. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych.
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Sprawozdanie%20HORre%20_IUNG_zbo%C5%BCa%20jare_15.11.2015.pdf)

------------------

Streszczenie wyników badań za 2015 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 8,78 MB)