Wykaz tematów badawczych i streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku

wtorek, 23 września 2014 r.

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN W POZNANIU

 1. Określenie dobrych praktyk przy wyborze metod ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych.
  (http://www.ior.poznan.pl/430,badania-w-zakresie-ochrony-ekologicznych-upraw-rolniczych.html)

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W WARSZAWIE

 1. Praktyczne aspekty produkcji pieczywa, produktów zbożowych i cukierniczych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów.
  (http://www.ibprs.pl/images/stories/Spr_samopsza_2014.pdf)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

 1. Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi (rzepak).
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)
 2. Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi (soja).
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH  I ROŚLIN ZIELARSKICH W POZNANIU

 1. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych lnu oleistego zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej.
  (http://www.iwnirz.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/20141119_sprawozdanie_len_ekologiczny_2014.pdf)
 2. Praktyczne rozwiązania w celu zastąpienia miedzi w ochronie warzyw i ziół uprawnych w rolnictwie ekologicznym.
  (http://www.iwnirz.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/20141119_sprawozdanie_ochrona_melisa_2014.pdf)

UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE

 1. Praktyczne aspekty ekologicznej uprawy warzyw i ziół pod osłonami lub w szklarniach. Intensywne zmianowanie w ekologicznej uprawie roślin warzywnych w tunelach foliowych.(http://www.zielen.ogr.ar.krakow.pl/Krwiz/pliki/Raport-projekt-HORre-029-4-3114-(148)-2014.pdf)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

 1. Praktyczne aspekty przechowywania i przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów.
  (http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/katedry/ktowiz/zboza/docs/sprawozdanie-2014.pdf)
 2. Uprawa zbóż w mieszaninach odmianowych z wykorzystaniem wsiewek międzyplonowych w warunkach ekologicznego gospodarowania.(http://www.rol.up.wroc.pl/kka/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20z%20zakresu%20rolnictwa%20ekologicznego%20finansowany%20przez%20MRiRW.pdf)

INSTYTUT OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH

 1. Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych.(http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2014/rolnictwo_ekologiczne/E.Rozpara_2014_MRiRW.pdf)
 2. Sadownictwo metodami ekologicznymi – Praktyczne rozwiązania w celu zastąpienia miedzi w ochronie upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym.(http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2014/rolnictwo_ekologiczne/Roczne_Cu_2014_PB.pdf)
 3. Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych.(http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2014/rolnictwo_ekologiczne/Sprawozdanie_z_projektu_HORre_029_31_29_14(103).pdf)
 4. Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi, Określenie dobrych praktyk ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów poprzez określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.(http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2014/rolnictwo_ekologiczne/kaniszewski_sprawozdanie_ekologia_2014.pdf)

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA W PUŁAWACH

 1. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej (Badania w zakresie doboru odmian zbóż jarych).(http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Sprawozdanie%20zbo%C5%BCa%20jare%20HORre%202014.pdf)
 2. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej (Badania w zakresie doboru odmian zbóż ozimych).(http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Sprawozdanie%20HORre%202014%20zbo%C5%BCa%20ozime.pdf)
 3. Produkcja pasz wysokobiałkowych i energetycznych z rodzimych gatunków roślin pastewnych w warunkach rolnictwa ekologicznego.(http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Produkcja%20pasz%20wysokobia%C5%82kowych%202014.pdf)

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

 1. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkcja akwakultury).
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_2014-jakosc_miesa.pdf)
 2. Praktyczne aspekty ekologicznej uprawy warzyw i ziół pod osłonami lub w szklarniach. Praktyczne aspekty ekologicznej uprawy ziół pod osłonami.(http://www.krwil.sggw.pl/download/reports/Metody_uprawy_warzyw_i_ziol_pod_oslonami_lub_w_szklarniach_2014.pdf)
 3. Określenie dobrych praktyk ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów poprzez określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.
  (http://www.krwil.sggw.pl/download/reports/Okreslenie_dobrych_praktyk_ochrony_2014.pdf)
 4. Badanie właściwości prozdrowotnych i przeciwnowotworowych preparatów jabłkowo-polifenolowych wykonanych na bazie jabłka odmiany Gold Milenium z produkcji ekologicznej i konwencjonalne.
  (http://kzft.sggw.pl/Badania/Streszczenie_2014_ZZE.pdf)
 5. Praktyczne aspekty ekologicznego chowu ryb, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania zwalczania chorób karpi i pstrągów.
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_2014-dobre_praktyki.pdf)

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN  PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADZIKOWIE

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Uprawy polowe metodami ekologicznymi soi, koniczyny, komonicy, pszenżyta i owsa szorstkiego.
  (http://www.ihar.edu.pl/20082014.php)
 2. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – (kukurydza) Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Dobór odmian mieszańcowych (F1) i populacyjnych kukurydzy do uprawy na ziarno i na kiszonkę w systemie ekologicznym.
  (http://www.ihar.edu.pl/20082014.php)
 3. Uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – (ziemniak). Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi. Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej. Określenie dobrych praktyk przy wyborze metod ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych.
  (http://www.ihar.edu.pl/20082014.php)

INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W KRAKOWIE

 1. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury). Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła mięsnego oraz trzody chlewnej. Praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła mięsnego.
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2014_SPR_bydlo_miesne.pdf)
 2. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury). Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła mięsnego oraz trzody chlewnej. Opracowanie metod przeciwdziałania podstawowym ograniczeniom produkcyjnym w ekologicznym chowie bydła mlecznego.
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2014_SPR_bydlo_swinie.pdf)
 3. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury). Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego, kur niosek i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym.(http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2014_SPR_drob.pdf)
 4. Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi (w tym produkty akwakultury). Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła mięsnego oraz trzody chlewnej. Wpływ warunków środowiskowych na wydajność rzeźną świń utrzymywanych pastwiskowo w chowie ekologicznym.
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2014_SPR_swinie.pdf)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 1. Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi. Określenie dobrych praktyk ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów poprzez określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.
  (http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/katedra-ekologii-rolniczej/badania/sprawozdanie_z_badan_mrirw_2014.pdf)
 2. Sadownictwo metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych.(http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2014_newsy/11/2014.11.19_sadownicze.pdf)
 3. Przetwórstwo produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi: Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów.(http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2014_newsy/11/2014.11.19_kombucha.pdf)
 4. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Badania w zakresie doboru odmian w uprawach polowych zalecanych do towarowej uprawy ekologicznej.(http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/herbologia/cierpiala_lublin_sprawozdanie_2014.pdf)
 5. Przetwórstwo produktów roślinnych lub zwierzęcych metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk dla przechowywania i przetwórstwa mleka oraz przetworów mlecznych z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów.
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2014_newsy/11/2014.11.19_sery.pdf)
 6. Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi.
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2014_newsy/11/2014.11.19_zboza.pdf)
 7. Warzywnictwo (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi. Określenie dobrych praktyk ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz metod ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów poprzez określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw.(http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/herbologia/kwiatkowski-prof-spawozd-2014.pdf)

------------------

Streszczenie wyników badań za 2014 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,5 MB)