Wykaz tematów badawczych i streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2013 roku

poniedziałek, 10 czerwca 2013 r.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 1. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych – skuteczność regulacji zachwaszczenia roślin uprawianych w pięciopolowym płodozmianie prowadzonym systemem ekologicznym
  (http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/herbologia/cierpiala_lublin_sprawozdanie_2014.pdf)
 2. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych
  (http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/herbologia/kwiatkowski-prof-spawozd-2014.pdf)
 3. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2014_newsy/sprawozdania/Katedra_TMZJ/2013.11.29_sprawozdanie.pdf)
 4. Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2013_news/sprawozdania/2013.11.18_napoj_ekologiczny.pdf)
 5. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych
  (http://www.up.lublin.pl/files/biologia/Struktura/01zywienie/raport_koncowy_2013.pdf)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

 1. Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)
 2. Określenie dobrych praktyk przy uprawie rzepaku metodami ekologicznymi
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

 1. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa
  (http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/userfiles/kilar.janusz/okreslenie_dobrych_praktyk_standardow_i_zasad_utrzymywania_2013_pop.pdf)

INSTYTUT OGRODNICTWA

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych; metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw; metody uprawy warzyw i ziół pod osłonami lub w szklarniach
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2012/sprawozdania/Sprawozdanie_ekologia_warz_2013.pdf)
 2. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2013/rolnictwo_ekologiczne/Sprawozdanie_eco_2013.pdf)
 3. Metody zastąpienia miedzi w ochronie upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2013/rolnictwo_ekologiczne/spraw_2013_Cu.pdf)

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

 1. Metody uprawy warzyw i ziół pod osłonami lub w szklarniach
  (http://www.krwil.sggw.pl/download/reports/Metody_uprawy_warzyw_i_ziol_pod_oslonami_lub_w_szklarniach_2013.pdf)
 2. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w ekologicznej produkcji ziół i warzyw
  (http://www.krwil.sggw.pl/download/reports/Metody_ochrony_2013.pdf)
 3. Określenie dobrych praktyk utrzymywania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_merytoryczne_2013-dobre_praktyki.pdf)
 4. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_merytoryczne_2013-zastosowanie_ziol.pdf)

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich
  (http://www.itp.edu.pl/nauka/dnonstatut/Sprawozdanie_EKOLOGIA_%20PKre-029-1-1-13%20706_poprawa.pdf)

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

 1. Metody zastąpienia miedzi w ochronie warzyw i ziół uprawianych w rolnictwie ekologicznym
  (http://www.ior.poznan.pl/plik,1708,sprawozdanie-zamieszczono-14-11-2013.pdf)
 2. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych i zielarskich
  (http://www.ior.poznan.pl/plik,1707,sprawozdanie-zamieszczono-14-11-2013.pdf)

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

 1. Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów
  (http://www.ibprs.pl/images/stories/ibprs%202013%20sprawozdanie%20z%20pieczywa%20ekologicznego.pdf)

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie i przechowywaniu zbóż i ziemniaków – określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych – określenie dobrych praktyk w ekologicznej uprawie nasiennej zbóż, ziemniak i roślin pastewnych
  (http://www.ihar.edu.pl/20082014.php)
 2. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych; badania porównawcze jakości, właściwości i parametrów ekologicznych i konwencjonalnych produktów z upraw ekologicznych; określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie i przechowywaniu zbóż i ziemniaków; badania w zakresie odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej; efektywne nawożenie w uprawach polowych wpływ ekologicznego systemu produkcji na zawartość substancji organicznej w glebie, a zmiany chemizmu gleb w gospodarstwach ekologicznych – uprawa ziemniaka metodami ekologicznymi
  (http://www.ihar.edu.pl/20082014.php)
 3. Uprawy polowe metodami ekologicznymi – badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej – dobór odmian mieszańcowych F1 i populacyjnych kukurydzy do uprawy na ziarno i na kiszonkę w systemie ekologicznym
  (http://www.ihar.edu.pl/20082014.php)

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA

 1. Wpływ preparatów biologicznych (ProBio Emów) na plonowanie pszenicy ozimej i jarej oraz ziemniaków i kukurydzy w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/2013/Raport_Wp%C5%82yw%20preparat%C3%B3w%20biologicznych%202013.pdf)
 2. Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/2013/Raport%20Badania%20w%20zakresie%20doboru%20odmian%20zb%C3%B3%C5%BC%20_2013.pdf)
 3. Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Okre%C5%9Blenie%20dobrych%20praktyk%20przy%20ekologicznej%20uprawie%20ro%C5%9Blin%20pastewnych.pdf)
 4. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Metody%20ochrony%20naturalnych%20wrog%C3%B3w%20szkodnik%C3%B3w.pdf)

INSTYTUT ZOOTECHNIKI

 1. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania dla ekologicznego chowu królików z przeznaczeniem na produkcję mięsa
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2013_SPRKroliki.pdf)
 2. Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2013_SPRDrob.pdf)

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych
  (http://iwnirz.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/20131115_sprawozdanie_uprawa_zielarskie.pdf)
 2. Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Badania porównawcze jakości, właściwości i parametrów ekologicznych i konwencjonalnych produktów z uprawy polowych polskich odmian lnu oleistego (Bukoz, Jantarol, Oliwin i Szafir)
  (http://iwnirz.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/20131115_sprawozdanie_len_ekologiczny2.pdf)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

 1. Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów
  (http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/katedry/ktowiz/zboza/docs/sprawozdanie-2013.pdf)

INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA

 1. Społeczno-ekonomiczne i środowiskowe uwarunkowania i efekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce
  (http://www.irwirpan.waw.pl/polski/IRWiR_PAN_raport_Rolnictwo_ekologiczne_czynnikiem_rozwoju_lokalnego.pdf)

------------------

Streszczenie wyników badań za 2013 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 22,24 MB)