Wykaz tematów badawczych i streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2012 roku

wtorek, 26 marca 2013 r.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 1. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych – skuteczność regulacji zachwaszczenia roślin uprawianych w pięciopolowym płodozmianie prowadzonym systemem ekologicznym
  (http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/herbologia/cierpiala-wyniki-2012.pdf)
 2. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2012_news/sprawozdania/2012_badania_ekologia.pdf)
 3. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych
  (http://www.up.lublin.pl/files/biologia/Struktura/01zywienie/raport_koncowy_2012.pdf)
 4. Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Określenie dobrych praktyk przy uprawie chmielu metodami ekologicznymi
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2012_news/sprawozdania/2012_chmiel_ekologiczny.pdf)
 5. Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie i przechowywaniu zbóż i ziemniaków
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2012_news/sprawozdania/2012_chmiel_ekologiczny.pdf)
 6. Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów
  (http://www.up.lublin.pl/files/foodscience/2012_news/sprawozdania/2012_pieczywo_ekologiczne.pdf)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

 1. Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

 1. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa
  (http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/userfiles/igps/zr/badania_i_projekty/2012okreslenie_dobrych_praktyk_jeleniowate.pdf)

INSTYTUT OGRODNICTWA

 1. Metody zastąpienia miedzi w ochronie upraw sadowniczych w rolnictwie ekologicznym
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2012/sprawozdania/spraw_2012_Cu.pdf)
 2. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2012/sprawozdania/Sprawozdanie%20ekologia%202012warz.pdf)

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

 1. Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich
  (http://www.krwil.sggw.pl/index.php?section=download)
 2. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_merytoryczne_2012-zastosowanie_ziol.pdf)
 3. Określenie dobrych praktyk utrzymywania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_merytoryczne_2012-dobre_praktyki.pdf)

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych
  (http://www.itp.edu.pl/nauka/dnonstatut/Sprawozdanie%20ekologia_2012.pdf)

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

 1. Metody ochrony przed szkodnikami i chorobami w uprawach sadowniczych
  (https://www.ior.poznan.pl/430,badania-w-zakresie-ochrony-ekologicznych-upraw-rolniczych.html)

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

 1. Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów
  (http://www.ibprs.pl/images/stories/spr_MRiRW_2012.pdf)

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN

 1. Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej – dobór odmian mieszańcowych F1 i populacyjnych kukurydzy do uprawy na ziarno i na kiszonkę w systemie ekologicznym
  (http://www.ihar.edu.pl/20082014.php)
 2. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych – dobór odmian oraz doskonalenie metod odżywiania, pielęgnacji i ochrony roślin ziemniaka w systemie ekologicznym
  (http://www.ihar.edu.pl/20082014.php)

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA

 1. Badania w zakresie doboru odmian zbóż i ziemniaków zalecanych do uprawy ekologicznej
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Raport_zboza_ziemn%202012.pdf)
 2. Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdanie%20ekologia_pastewne%202012.pdf)
 3. Wpływ preparatów biologicznych (ProBio Emów) na plonowanie pszenicy ozimej i jarej oraz ziemniaków w uprawie ekologicznej i konwencjonalnej
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Sprawozdania/Wp%C5%82yw%20preparat%C3%B3w%20biologicznych%20(ProBio%20Em%C3%B3w)%20%202012.pdf)

INSTYTUT ZOOTECHNIKI

 1. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania dla ekologicznego chowu królików z przeznaczeniem na produkcję mięsa
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2012_ekologiczny_chow_krolikow_sprawozdanie.pdf)
 2. Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2012_ekologiczny_chow_bydla_miesnego_sprawozdanie.pdf)
 3. Opracowanie zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2012_ekologiczne_mieszanki_paszowe_sprawozdanie.pdf)
 4. Ekologiczny chów bydła mięsnego – Wpływ zróżnicowania uwarunkowań regionalnych na efektywność ekologicznego opasu bydła mięsnego
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2012_ekologiczny_chow_bydla_miesnego_sprawozdanie.pdf)

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH

 1. Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)

------------------

Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2012 roku
 Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 7,14 MB)