Wykaz tematów badawczych i streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2011 roku

piątek, 27 kwietnia 2012 r.

INSTYTUT ZOOTECHNIKI – PAŃSTWOWY INSTYTU BADAWCZY w KRAKOWIE

 1. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania dla ekologicznego chowu królików z przeznaczeniem na produkcję mięsa
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2011_sprawozdanie_kroliki_updated.pdf)
 2. Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2011_sprawozdanie_drob_updated.pdf)
 3. Opracowanie zasad wytwarzania ekologicznych mieszanek paszowych na poziomie gospodarstwa rolnego
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2011_sprawozdanie_pasze.pdf)
 4. Ekologiczny chów bydła mięsnego - wpływ zróżnicowania uwarunkowań regionalnych na efektywność ekologicznego opasu bydła mięsnego
  (http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2011_sprawozdanie_bydlo_updated.pdf)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

 1. Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywanych produktów
  (http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/katedry/ktowiz/zboza/docs/sprawozdanie-2011.pdf)

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 1. Efektywne mikroorganizmy w rolnictwie ekologicznym
  (http://www.ior.poznan.pl/plik,1158,sprawozdanie-zamieszczono-24-11-2011.pdf)
 2. Metody zastąpienia miedzi w ochronie warzyw i ziół uprawianych w rolnictwie ekologicznym
  (http://www.ior.poznan.pl/plik,1157,sprawozdanie-zamieszczono-24-11-2011.pdf)

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych
  (http://www.itp.edu.pl/nauka/dnonstatut/Sprawozdanie%20Ekologia-11-2011.pdf)

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH

 1. Uprawy polowe metodami ekologicznymi. Badania porównawcze jakości, właściwości i parametrów ekologicznych i konwencjonalnych z upraw polowych – wybrane surowce zielarskie
  (http://www.iwnirz.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/2_Badania_porow_jakosci.pdf)
 2. Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich
  (http://www.iwnirz.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/20111130_Metody_uprawy_wprow_uprawy.pdf)
 3. Uprawy polowe. Metody porównawcze jakości, właściwości i parametrów ekologicznych i konwencjonalnych produktów z upraw polowych lnu oleistego
  (http://www.iwnirz.pl/cms/js/xinha/plugins/ExtendedFileManager/upload/1_uprawy_polowe_metod_ekolo__2011.pdf)

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

 1. Badania w zakresie doboru odmian zbóż zalecanych do uprawy ekologicznej
  (http://www.uwm.edu.pl/wksir/systemy/badania/raporty)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

 1. Metody i sposoby wykrywania zastosowania w produkcji sadowniczej niedozwolonych w rolnictwie ekologicznym środków do produkcji
  (http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/katedra-ekologii-rolniczej/badania/2011mr14.pdf)
 2. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów
  (http://www.up.lublin.pl/files/food/katedra_miesa/sprawozdania/sprawozdanie-z-badan-podstawowych.pdf)
 3. Określenie dobrych praktyk przy uprawie chmielu metodami ekologicznymi
  (http://www.up.lublin.pl/files/food/pracownia_zyw_eko/dokumenty/2011_chmiel.pdf)
 4. Badania w zakresie doboru odmian zbóż zalecanych do uprawy ekologicznej. Wpływ wsiewek międzyplonowych na zmiany zachwaszczenia łanu i zawartości próchnicy w glebie oraz ocena odporności na poziomie molekularnym na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną dwóch rodów orkiszu jarego w warunkach ekologicznego gospodarowania
  (http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/katedra-ekologii-rolniczej/badania/raport2011.pdf)
 5. Badania w zakresie doboru odmian zbóż zalecanych do uprawy ekologicznej
  (http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/katedra-ekologii-rolniczej/badania/2011mr6.pdf)
 6. Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich; dr inż. Małgorzata Gruszczyk
  (http://www.up.lublin.pl/files/agrobio/sprawozdania/sprawozdanie_z_badan_2011.pdf)
 7. Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt na ich zdrowotność; Klebaniuk
  (http://www.up.lublin.pl/files/biologia/Struktura/01zywienie/raport_koncowy_2011.pdf)
 8. Ekologiczny chów bydła mlecznego
  (http://www.up.lublin.pl/1103/)
 9. Metody ochrony naturalnych wrogów szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych – Skuteczność regulacji zachwaszczenia roślin uprawianych w pięciopolowym płodozmianie prowadzonym systemem ekologicznym
  (http://www.up.lublin.pl/files//agrobio/herbologia/wyniki-2011.pdf)

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

 1. Analiza krajowego rynku i rozpoznawalności produktów ekologicznych, struktury popytu, oczekiwań konsumentów i wielkości obrotów produktami ekologicznymi
  (http://www.izim.uph.edu.pl/images/PDFs/badania_naukowe/badanie_gospodarstw_ekologicznych.pdf)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA W KROŚNIE

 1. Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa
  (http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/userfiles/igps/zr/badania_i_projekty/okreslenie_dobrych_praktyk_standardow_i_zasad_utrzymywania_przy_ekologicznym_chowie_zwierzat_jeleniowatych_z.pdf)

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA – PAŃSTWOWY INSTYUT BADAWCZY w PUŁAWACH

 1. Określenie dobrych praktyk przy ekologicznej uprawie roślin pastewnych ze szczególnym uwzględnieniem roślin wysokobiałkowych
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Dobre_praktyki_przy_ekologicznej_uprawie_roslin_pastewnych.pdf)
 2. Efektywne nawożenie w uprawach polowych
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Efektywne_nawozenie_w_uprawach_polowych.pdf)
 3. Badania w zakresie doboru odmian zbóż zalecanych do uprawy ekologicznej
  (http://www.iung.pulawy.pl/images/pdf/Badania_w_zakresie_doboru_odmian_zboz_uprawa_ekologiczna.pdf)
 4. Metody ochrony naturalnych wrogów i szkodników oraz określenie zależności występowania chorób, szkodników i chwastów od płodozmianu, agrotechniki i występowania roślin sąsiadujących w uprawach polowych
  (http://iung.pulawy.pl/images/pdf/Metody_ochrony_naturalnych_wrogow_szkodnikow.pdf)

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO

 1. Ekologiczne metody produkcji pieczywa i produktów zbożowych oraz metody wydłużania trwałości, świeżości i parametrów przechowalniczych tych wyrobów
  (http://www.ibprs.pl/images/stories/spr_rol_ekol_2011_ii.pdf)
 2. Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymanych produktów
  (http://www.ibprs.pl/images/stories/spr_rol_ekol_2011_i.pdf)

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

 1. Określenie dobrych praktyk utrzymywania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb
  (http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_merytoryczne_2011.pdf)
 2. Ekologiczne metody przetwórstwa owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych otrzymywania produktów
  (http://kzft.sggw.pl/Badania/Minrol_Sprawozdanie_merytoryczne_ZZE.pdf)
 3. Prowadzenie badań w zakresie marketingu, promocji oraz analizy rynku
  (http://wnzck.sggw.pl/wydzial/jednostki/katedra-organizacji-i-ekonomiki-konsumpcji/zaklad-badan-konsumpcji/materialy-publikacje/)
 4. Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich
  (http://www.krwil.sggw.pl/index.php?section=download)

INSTYTUT OGRODNICTWA

 1. Metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczanie chwastów w uprawach warzywniczych
  (http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2011/Sprawozdanie%20PKre%202011_Kaniszewski.pdf)

------------------

Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego, realizowanych w 2011 roku (.pdf 3,52 MB)