Wykaz tematów badawczych i streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 roku

środa, 12 stycznia 2011 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wykaz tematów badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 roku (.pdf 257,71 kB)

Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 roku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 4,47 MB)

Wykaz tematów badawczych z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 roku

INSTYTUT WARZYWNICTWA W SKIERNIEWICACH
 1. Opracowanie metod przetwórstwa warzyw z upraw ekologicznych i ocena ich jakości,
 www.inwarz.skierniewice.pl/UserFiles/spraw_k.pdf
 2. Opracowanie technologii produkcji warzyw konsumpcyjnych i nasiennych metodami ekologicznymi,
 www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne/?czytaj=002430-12k

INSTYTUT SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA W SKIERNIEWICACH
 3. Opracowanie technologii pozyskiwania miodu metodami ekologicznymi,
 www.opisik.pulawy.pl/sprawozdanieminrol,%202008.pdf
 4. Badanie biologicznych i agrotechnicznych aspektów ekologicznej uprawy roślin sadowniczych,
 www.insad.pl/files/EKO_SAD/sprawozdania_2008/Owoce_Eko_2008.pdf
 5. Produkcja materiału szkółkarskiego na potrzeby sadów ekologicznych uwzględniająca nowe techniki rozmnażania,
 www.insad.pl/files/EKO_SAD/sprawozdania_2008/Szkolka_Eko_2008.pdf

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN W RADZIKOWIE
 6. Poprawa efektywności produkcji roślinnej w systemie ekologicznym poprzez stosowanie nawadniania ze szczególnym uwzględnieniem uprawy ziemniaka,
 www.ihar.edu.pl
 7. Badania wartości siewnej i użytkowej odmian zbóż i ziemniaków w warunkach plantacji nasiennych gospodarstw ekologicznych,
 http://www.ihar.edu.pl/ihar.php

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA W PUŁAWACH
 8. Prowadzenie badań w uprawach polowych metodami ekologicznymi,
 http://www.iung.pulawy.pl/Aktualnosci/pdfy/Prowadzenie%20badan%20w%20uprawach%20polowych%20metody%20ekologiczne.pdf

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W WARSZAWIE
 9. Badanie wpływu stosowania ekologicznej metody kiszenia runi łąkowej na obniżenie zawartości aflatoksyn,
 www.ibprs.pl

INSTYTUT MELIORACJI I UŻYTKÓW ZIELONYCH W FALENTACH
 10. Badania pod wpływem pasz pochodzenia łąkowo-pastwiskowego na produkcję zwierzęcą w gospodarstwach ekologicznych,
 www.imuz.edu.pl

INSTYTUT BUDOWNICTWA, MECHANIZACJI I ELEKTRYFIKACJI ROLNICTWA W WARSZAWIE
 11. Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjno-ekonomicznych dla rolnictwa ekologicznego,
 www.ibmer.waw.pl/dokumenty/projekt_resortowy.pdf

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
 12. Produkcja ziół metodami ekologicznymi,
 http://www.woiak.sggw.pl/
 13. Ocena wartości odżywczej, sensorycznej oraz przetwórczej wybranych gatunków warzyw z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej – kontynuacja i poszerzenie badań,
 http://kzft.sggw.pl/index8.htm
 14. Poprawa jakości i konkurencyjności na rynku krajowym i innych krajów UE napojów wyprodukowanych na bazie soków owocowych i warzywnych z krajowych surowców ekologicznych,
 http://kzft.sggw.pl/index6.htm

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT PAN W JASTRZĘBCU
 15. Wpływ chowu ekologicznego bydła mlecznego na wartość biologiczną produkowanego mleka, dobrostan zwierząt i wskaźniki produkcyjne stada,
 www.ighz.edu.pl

INSTYTUT ROŚLIN I PRZETWORÓW ZIELARSKICH W POZNANIU
 16. Wprowadzenie roślin zielarskich do upraw ekologicznych,
 www.iripz.pl

INSTYTUT ZOOTECHNIKI W KRAKOWIE
 17. Opracowanie modelowego rozwiązania gospodarstwa ekologicznego ukierunkowanego na wielogatunkową produkcję zwierzęcą,
 www.ekostrona.izoo.krakow.pl
 18. Wpływ ekologicznego sposobu użytkowania pastwisk górskich na skład botaniczny i chemiczny runi oraz jakość mięsa jagnięcego i mleka owczego,
 www.ekostrona.izoo.krakow.pl
 19. Wpływ warunków środowiskowych na efektywność produkcji ekologicznego chowu bydła mięsnego,
 www.ekostrona.izoo.krakow.pl

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN W POZNANIU
 20. Wykorzystanie substancji naturalnych i biopreparatów w ochronie ekologicznych upraw rolniczych,
 http://www.ior.poznan.pl/index.php?strona=430

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH W POZNANIU
 21. Ocena przydatności kultywatora ścierniskowego i brony talerzowej w uprawie pożniwowej w gospodarstwach ekologicznych,
 www.pimr.poznan.pl

UNIWESYTET WARMIŃSKO–MAZURSKI W OLSZTYNIE
 22. Efektywność środków ulepszających gleby ciężkie w gospodarstwach ekologicznych,
 http://www.uwm.edu.pl/roln/systemy
 23. Badania genetycznych źródeł wysokiej wartości żywieniowej i odporności na wybrane patogeny z rodzaju Fusarium sp. występujących w gatunkach Triticum spelta i T. dicoccon,
 http://www.uwm.edu.pl/khrin/sprawozdanie.html

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
 24. Produkcyjno-ekonomiczna ocena zmianowań i odmian roślin uprawianych w systemie rolnictwa ekologicznego,
 www.agrobioinzynieria.up.lublin.pl/katedry/images/ekologiarolnicza/wyniki_badan_2008_z_tematu.doc
 25. Określenie występowania mikotoksyn w różnych odmianach zbóż ozimych i jarych uprawianych metodami ekologicznymi,
 http://www.foodscience.up.lublin.pl/index.php?go=struktura_kat_biotechnologii
 26. Opracowanie technologii produkcji chmielu ekologicznego,
 http://www.foodscience.up.lublin.pl/index.php?go=struktura_kat_biotechnologii
 27. Badania nad efektywnością żywienia ekologicznego różnych mieszańców rosnących świń przy wykorzystaniu pasz własnych z dodatkiem certyfikowanych mieszanek uzupełniających lub premiksów z udziałem ziół,
 http://biologia.up.lublin.pl/index.php?action=16&id=1

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
 28. Porównanie składu chemicznego ze szczególnym uwzględnieniem zawartości związków fenolowych, aktywności przeciwutleniającej oraz właściwości przeciwnowotworowych owoców jagodowych i ich przetworów z uprawy ekologicznej oraz konwencjonalnej.
http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz/ktowiz/owoce/research.php?id=rr