Konferencja „Rolnictwo ekologiczne we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku”

poniedziałek, 26 września 2011 r.

logo.jpg

W dniach 3-4 października 2011 r. Województwo Zachodniopomorskie będzie gospodarzem i organizatorem Międzynarodowej Konferencji pn. „Rolnictwo ekologiczne we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku” organizowanej w ramach trwających konsultacji Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r. Na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza do Szczecina przybędąprzedstawiciele regionów partnerskich województwa zachodniopomorskiego z niemieckich krajów związkowych Bawarii, Brandenburgii i Meklemburgii-Pomorza Przedniego, francuskich z Regionów Akwitanii i Kraju Loary oraz szwedzkich z Regionu Skania, a także przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z województwa zachodniopomorskiego oraz pozostałych województw, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, parlamentarzyści i senatorowie ziemi zachodniopomorskiej oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz rolnictwa ekologicznego.

Tematem konferencji jest analiza rozwoju rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej oraz wskazanie propozycji i oczekiwań do uszczegółowienia Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w tym zakresie. W programie konferencji na pierwszy dzień przygotowano prezentację stanu rozwoju rolnictwa ekologicznego w regionach partnerskich województwa zachodniopomorskiego reprezentujących Francję, Niemcy i Szwecję, w wybranych charakterystycznych regionach Polski oraz w województwie zachodniopomorskim. W drugim dniu natomiast zaprezentowane zostaną oczekiwania poszczególnych regionów w stosunku do Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Podsumowaniem prezentacji będzie wspólna dyskusja, która powinna przyczynić się do poznania różnych oczekiwań i wizji rozwoju rolnictwa ekologicznego, co z kolei powinno być bardzo pomocne przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Warto dodać, żeKonferencja uzyskała honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r..

Uczestnictwo w Konferencji wyłącznie za zaproszeniami.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Konferencji: Damiana Nowak, tel.: 91/44 10 203; mail: rolnictwo@wzp.pl

Program konferencji - Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 869,01 kB)