II wiosenne spotkanie rolników ekologicznych

sobota, 26 marca 2011 r.

W dniu 26 marca 2011 r. planowane jest II wiosenne spotkanie rolników ekologicznych zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”. Na spotkaniu omówione zostaną działania w ramach PROW 2007-2013 wraz z poczęstunkiem z certyfikowanych produktów ekologicznych dla 400 uczestników ww. spotkania.