OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 listopada 2015 roku

piątek, 27 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „kiełbasa biała parzona wielkopolska” jako chronione oznaczenie geograficzne

OGŁOSZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 25 listopada 2015 roku 
w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „kiełbasa biała parzona wielkopolska”
jako chronione oznaczenie geograficzne 

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368) ogłasza się, że dnia 29 października 2015 r. o godzinie 1500 wpłynął, złożony przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu – Grupę Producentów Wielkopolskiej Kiełbasy Białej Parzonej, wniosek o rejestrację nazwy „kiełbasa biała parzona wielkopolska” jako chronione oznaczenie geograficzne. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 10 listopada 2015 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 listopada 2015 roku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 599,06 kB)

Wniosek przekazany Komisji Europejskiej

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 392,44 kB)

Załącznik 1Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 3,26 MB)

Załącznik 2Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 5,53 MB)

Załącznik 3Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 6,12 MB)

Załącznik 4Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 4,24 MB)

Załącznik 5Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 6,95 MB)

Załącznik 6Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 4,47 MB)

Załącznik 7Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 326,13 kB)

Załącznik 8Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 97,25 kB)

Załącznik 9Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 131,19 kB)

Załącznik 10Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 399,5 kB)

Załącznik 11Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,87 MB)

Załącznik 12Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 304,39 kB)

Załącznik 13Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 285,41 kB)

Załącznik 14Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 7,89 MB)

Załącznik 15Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,22 MB)

Załącznik 16Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 2,56 MB)

Załącznik 17Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 6,71 MB)

Załącznik 18Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 309,91 kB)

Załącznik 19Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 368,65 kB)

Załącznik 20Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 396,55 kB)

Załącznik 21Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 518,16 kB)

Załącznik 22Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 136,84 kB)

Załącznik 23Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,41 MB)