OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 kwietnia 2007 roku

poniedziałek, 2 kwietnia 2007 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie wniosków o rejestrację nazw: „Fasola korczyńska” jako chronione oznaczenie geograficzne, „Lipiec białowieski” jako chroniona nazwa pochodzenia oraz „Miód z Sejneńszczyzny” lub „Miód z Łoździej” jako chroniona nazwa pochodzenia

OGŁOSZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 2 kwietnia 2007 roku
w sprawie wniosków o rejestrację nazw:
„Fasola korczyńska” jako chronione oznaczenie geograficzne,
„Lipiec białowieski” jako chroniona nazwa pochodzenia
oraz
„Miód z Sejneńszczyzny” lub „Miód z Łoździej” jako chroniona nazwa pochodzenia

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) ogłasza się informację o wpłynięciu wniosków o rejestrację, daty wpłynięcia wniosków o rejestrację oraz
1) jednolity dokument w przypadku „fasoli korczyńskiej” w załączniku nr 1 do ogłoszenia;
2) jednolity dokument w przypadku „lipca białowieskiego” w załączniku nr 2 do ogłoszenia;
3) jednolity dokument w przypadku „miodu z Sejneńszczyzny” lub „miodu z Łoździej” w załączniku nr 3 do ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sekretarz Stanu
Marek Zagórski

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 kwietnia 2007 roku + Załączniki 1, 2 oraz 3