OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lutego 2015 roku

wtorek, 17 lutego 2015 r.

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „wielkopolski olej lniany” jako chroniona nazwa pochodzenia

OGŁOSZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)
z dnia 13 lutego 2015 roku 
w sprawie wniosku o rejestrację nazwy „wielkopolski olej lniany”
jako chroniona nazwa pochodzenia

Na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368) ogłasza się, że dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 1015 wpłynął złożony przez następujących wnioskodawców: „SemCo” S.G.N.iP. Krystyna Just, P.P.H.U. VITACORN Sp. z o.o. oraz Gałkowski Krzysztof Zakład Wytłaczania Oleju i Wyrobu Kitu, wniosek o rejestrację nazwy „wielkopolski olej lniany” jako chroniona nazwa pochodzenia. Wniosek spełnia wymogi formalne i dnia 3 lutego 2015 r. został wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lutego 2015 roku

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 362,85 kB)

Wniosek przekazany Komisji Europejskiej

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 0 B)