Tymczasowa ochrona krajowa

Tymczasowej ochronie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają nazwy produktów rolnych i środków spożywczych na podstawie artykułu 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368).

Nazwy podlegające tymczasowej ochronie krajowej:

  1. czosnek galicyjski – nazwa aplikuje o rejestrację jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
  2. podpiwek kujawski – nazwa aplikuje o rejestrację jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
  3. miód spadziowy z Beskidu Wyspowego – nazwa aplikuje o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia