Specyfikacje techniczne oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Na podstawie art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. U. L 39 z 13.2.2008, str. 16, z późn. zm.) państwa członkowskie zobowiązane zostały do przedłożenia Komisji Europejskiej, nie później niż do dnia 20 lutego 2015 r., specyfikacji technicznych wszystkich uznanych oznaczeń geograficznych (zamieszczonych w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 najpóźniej w dniu 20 lutego 2008 r.).

Specyfikacje techniczne oznaczeń geograficznych polskich napojów spirytusowych są dostępne poniżej:

1) wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowanej ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison Grass,
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 76,76 kB)

2) „Polish Cherry”,
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 78,57 kB)

3) „Polska Wódka / Polish Vodka”.
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 80,31 kB)