Potrawy i tradycje bożonarodzeniowe

Potrawy i tradycje bożonarodzeniowe w Polsce.

Dawne tradycje i zwyczaje tworzą szczególną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Uroczysty charakter świąt podkreślają również potrawy, które najczęściej przygotowywane są jeden raz w roku, na wieczerzę wigilijną. Świąteczna obrzędowość jest w polskiej tradycji bardzo bogata, jednakże współcześnie znane są tylko niektóre dawne zwyczaje. Oprócz zwyczajów wspólnych dla całego kraju istnieją także te regionalne, kultywowane w poszczególnych województwach.

Wigilia na Kujawach

Wigilia na Kujawach, 2. poł. XIX w., aranżacja w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, fot. Marian Kosicki