Najczęściej zadawane pytania dot. produktów regionalnych i tradycyjnych

Nazwy Pochodzenia, Oznaczenia Geograficzne, Gwarantowane Tradycyjne Specjalności oraz produkty tradycyjne – najczęściej zadawane pytania

Dodatkowe informacje dotyczące nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych, gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz produktów tradycyjnych – kontakt tel.: (22) 623 22 08

? Kiedy produkt tradycyjny zostanie skreślony z Listy Produktów Tradycyjnych?

Produkt tradycyjny może zostać skreślony z Listy Produktów Tradycyjnych w przypadku, gdy nie ma możliwości wytworzenia produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego o cechach lub właściwościach, które były podstawą do umieszczenia go na Liście Produktów Tradycyjnych.