Logo ChNP, ChOG i GTS do pobrania

Logo Chronionej Nazwy Pochodzenia (ChNP), Chronionego Oznaczenia Geograficznego (ChOG) oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (GTS) można pobrać ze strony internetowej Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/logos/index_en.htm

Różne wersje językowe logo można wybrać po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na symbol […] znajdujący się po prawej stronie każdego z wymienionych oznaczeń.