woj. mazowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

tel. (22) 59 79 116, fax: (22) 59 79 365

e-mai: k.zaniewski@mazovia.pl

Miody