Przydatne linki

KATALOG INSTYTUCJI KRAJOWYCH

UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakładka nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.htm

Dyrekcja Generalna ds. Budżetu
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_pl.htm

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadBook.aspx?id=355&lang=pl&bid=100

Parlament Europejski, Komisja ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
http://www.europarl.europa.eu/committees/agri_home_en.htm#

Pozostałe kraje członkowskie – ministerstwa właściwe ds. rolnictwa
http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm

INSTYTUCJE MIĘDZYNARODOWE

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
http://www.fao.org/

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37401_1_1_1_1_37401,00.html

Światowa Organizacja Handlu (WTO)
http://www.wto.org/index.htm

WYBRANE ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE ZAANGAŻOWANE W DEBATĘ O PRZYSZŁOŚCI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

COPA – COGECA
http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=HomePage

European Council of Young Farmers
http://www.ceja.org/

European Landowners Organization
http://www.europeanlandowners.org/

Confederation of the Food and Drink Industries of the EU
http://www.ciaa.be/asp/index.asp

Birdlife International
http://www.birdlife.org/

“CAP 2020”, Institute of European Environmental Policy
http://cap2020.ieep.eu/

“CAP in 27 member states”, Dutch Council for the Rural Area
http://www.rlg.nl/cap/introduction.html

European Centre for International Political Economy (ECIPE)
http://www.ecipe.org/

Notre – Europe
http://www.notre-europe.eu/en/