Seminarium MRiRW pt. Miejsce zmian klimatu w polityce rolnej na przykładzie WPR (jeden z tzw. side event konferencji klimatycznej), Kopenhaga, 15 grudnia 2009 r.

czwartek, 25 lutego 2010 r.

W trakcie 15-tej Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 15) w Kopenhadze, w dniu 15 grudnia 2009 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało seminarium pt. Miejsce zmian klimatu w polityce rolnej na przykładzie Wspólnej Polityki Rolnej UE. Seminarium otworzył Pan Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w MRiRW, a następnie wprowadzenia do dyskusji dokonali przedstawiciele OECD, Komisji Europejskiej, COPA-COGECA oraz IUNG-Puławy. Seminarium jest wkładem w debatę nad przyszłym kształtem unijnych polityk, w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Celem seminarium było również wskazanie możliwości i potrzeby włączenia rolnictwa oraz leśnictwa w proces realizacji ambitnych celów UE związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Poszukiwanie odpowiednich rozwiązań na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i ograniczania jego negatywnych skutków może wymagać coraz większego zaangażowania ze strony polityk publicznych, w tym także polityki rolnej.

Pełny program seminarium w językach Odnośnik otwierany w nowym oknie polskim (.pdf 65,86 kB) i Odnośnik otwierany w nowym oknie angielskim (.pdf 1,04 MB)

Prezentacje z seminarium:

I. Wprowadzenie - Andrzej Dycha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (EN) (.pdf 19,35 kB)

II. Zmiany klimatu a polityka rolna w ujęciu globalnym - Wilfrid Legg, Przewodniczący Sekcji Polityki Rolnej i Środowiska, Dyrekcja ds. Handlu i Rolnictwa, OECD
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (EN) (.pdf 2,84 MB)

III. Jak WPR odpowiada na wyzwanie zmian klimatu? - Myriam Driesssen, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Unit H4: Bioenergia, Biomasa, Zmiany Klimatu i Leśnictwo
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (EN) (.pdf 893,15 kB)

IV. Jak rolnicy postrzegają problem zmian klimatu? - Antonia Andugar, COPA-COGECA
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (EN) (.pdf 530,07 kB)

V. Polskie doświadczenia w zakresie instrumentów WPR przyjaznych dla klimatu - Tomasz Stuczyński, Kierownik Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (EN) (.pdf 2,44 MB)