5 lat w UE

PREZENTACJE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE – 5 LAT PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ” ;
WARSZAWA 28-29 KWIETNIA 2009 R.

5_lat_w_UE

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „ROLNICTWO I OBSZARY WIEJSKIE - 5 LAT PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ ” – WNIOSKI Z DEBATY

CZĘŚĆ 1
PIĘĆ LAT CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIA Z RÓŻNEJ PERSPEKTYWY | SESJA PLENARNA

CZĘŚĆ 2
OBRAZ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ | SESJE TEMATYCZNE

PANEL 1 WIELOFUNKCYJNOŚĆ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W ROZSZERZONEJ UE | moderator - prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Uniwersytet Warszawski

PANEL 2 WYZWANIA STOJĄCE PRZED SEKTOREM ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM W DOBIE NIEPEWNOŚCI | moderator – Roger Waite, AgraFacts, Bruksela

PANEL 3 UNIA DWÓCH PRĘDKOŚCI? - DOŚWIADCZENIA POAKCESYJNE |moderator - dr Zofia Krzyżanowska, MRiRW

CZĘŚĆ 3 PODSUMOWANIE| SESJA PLENARNA

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI