Przebieg prac nad WPR po 2013 roku

Dyskusja o przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 roku została zainicjowana podczas zakończonego w 2008 r. Przeglądu WPR (ang. Health-Check). Prace nad reformą zakończyły się w 2013 roku.

Polska aktywnie uczestniczyła w zmianach WPR na lata 2014-2020, a w wielu kwestiach była wiodącym reprezentantem grupy nowych państw członkowskich. Od czasu rozpoczęcia przez Prezydencję francuską dyskusji w Radzie UE na temat przyszłości WPR, przedstawiciele MRiRW na różnych forach konsekwentnie promowali polskie propozycje oraz przedstawiali stojącą za nimi argumentację. Polskie postulaty i propozycje rozwiązań były prezentowane podczas spotkań roboczych z przedstawicielami innych państw członkowskich UE, zarówno o charakterze dwustronnym, jak i wielostronnym, na szczeblu politycznym, jak i technicznym. Okazją do prezentacji polskiego stanowiska były także seminaria i konferencje.

Poniżej zaprezentowane są najważniejsze informacje na temat przebiegu prac nad zmianami wspólnej polityki rolnej po 2013 roku.

Kalendarz prac nad WPR - archiwum