Prace nad przyszłością WPR podczas polskiej Prezydencji

środa, 20 lipca 2011 r.

Europejska debata o reformie Wspólnej Polityki Rolnej wchodzi w decydującą fazę. W październiku tego roku, podczas polskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Komisja Europejska przedstawi projekty legislacyjne w tej sprawie. Rozwiązania dotyczące WPR będą miały kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania potencjału rolnictwa i obszarów wiejskich w realizacji długofalowych celów i ambicji UE, wskazanych m.in. w strategii „Europa 2020”. Według programu polskiej prezydencji w Radzie UE ds. Rolnictwa i Rybołóstwa, WPR powinna być narzędziem do zbudowania silnego, konkurencyjnego i zrównoważonego europejskiego rolnictwa, odpowiadającego na globalne wyzwania, i przyczyniającego się do trwałego rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich.

Polska Prezydencja rozpocznie prace nad projektami legislacyjnymi Komisji, aby umożliwić kolejnym państwom Trio (Dania i Cypr) wypracowanie wspólnego stanowiska przez państwa członkowskie, a następnie prowadzenie skutecznych negocjacji pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim.

Jednym z celów Prezydencji będzie określenie podstaw dla osiągnięcia porozumienia w sprawie nowego systemu płatności bezpośrednich, opartego o obiektywne, a nie o historyczne kryteria. Prezydencja będzie równiez pracować nad porozumieniem dotyczącym silnej polityki rozwoju obszarów wiejskich wraz ze wszystkimi jej dotychczasowymi powiązaniami z polityką spójności.

Pełny program polskiej prezydencji w zakresie rolnictwa i rybołóstwa dostępny jest na stronie internetowej http://pl2011.eu.