Parlament Europejski zabiera głos w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

środa, 14 lipca 2010 r.

Parlament Europejski (PE) na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 lipca 2010 roku przyjął rezolucję w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Dokument nie ma mocy legislacyjnej, ale odzwierciedla stanowisko eurodeputowanych w debacie nad reformą WPR. Od wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego Parlament Europejski współdecyduje, wraz z Rządami państw członkowskich, o przyjęciu aktów prawodawczych regulujących kształt WPR na lata 2014-2020, które zaproponuje Komisja Europejska (wynika to z objęcia kwestii rolnych procedurą kodecyzji, która obecnie stanowi tzw. zwykłą procedurę prawodawczą).

Przyjęta rezolucja jest następstwem kilkumiesięcznych prac Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE dotyczących przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej. Raport w tej sprawie zaprezentował poseł-sprawozdawca George Lyon (Wielka Brytania). Podkreślono w nim, iż europejski model rolnictwa nie tylko zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe Europie, ale też pełni wiele innych, ważnych funkcji publicznych, przyczyniając się do ekologicznego i zrównoważonego rozwoju całej UE, oraz do realizacji celów zawartych w Strategii „Europa2020”. Eurodeputowani opowiedzieli się za silną, finansowaną w odpowiedniej wysokości z budżetu unijnego, Wspólną Polityką Rolną, w tym za utrzymaniem jej dwufilarowej struktury oraz instrumentów rynkowych, jako “siatki bezpieczeństwa”. Zwrócono uwagę, iż system dystrybucji płatności oparty o historyczne kryteria nie powinien być dłużej kontynuowany. Rezolucja PE jest istotnym sygnałem zarówno dla Rządów państw członkowskich, które przystąpią do stołu negocjacyjnego, jak i dla Komisji Europejskiej, która zapowiedziała publikację komunikatu w sprawie przyszłości WPR przed końcem tego roku.

Więcej informacji, wraz z pełnym tekstem raportu oraz treścią rezolucji, można uzyskać na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego