Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej na temat przyszłości WPR zakończone

poniedziałek, 23 sierpnia 2010 r.

Dyskusja na forum Unii Europejskiej o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej trwa.

W dniach 19-20 lipca 2010 roku w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje publiczne w sprawie kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, które w kwietniu br. zainicjował Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dacian Ciolos.W ramach ww. konsultacji, zainteresowane osoby i organizacje mogły do dnia 11 czerwca br. przekazywać za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej opinie w zakresie potrzeb i oczekiwań wobec rolnictwa i WPR, a także uwagi dotyczące przyszłego kształtu tej polityki. Uczestnicy konsultacji odpowiadali na następujące pytania:

  • Dlaczego potrzebujemy w Europie wspólnej polityki rolnej?
  • Czego obywatele oczekują od rolnictwa?
  • Dlaczego potrzebna jest reforma WPR?
  • Jakich narzędzi potrzebujemy do kształtowania WPR w przyszłości?

Polscy rolnicy oraz organizacje licznie odpowiedzieli na apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zachęcał do aktywnego udziału w uruchomionej przez KE debacie publicznej. Ostatecznie KE otrzymała niemal 5,5 tys. odpowiedzi ze strony ogółu społeczeństwa, z czego aż 1053 pochodzi z Polski, co daje naszemu krajowi drugą pozycję pod względem aktywności wśród państw członkowskich. Najwięcej głosów wpłynęło z Niemiec, bo aż 1440, na trzecim miejscu znajduje się Francja (788 głosów), a za nią Łotwa (463 głosy).

Wśród polskich odpowiedzi umieszczonych na stronie internetowej KE znalazły się nie tylko opinie rolników lub osób związanych z gospodarstwem rolnym, przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, związków branżowych, samorządu rolniczego i związków zawodowych, lecz również instytutów i organizacji naukowych.

Wszystkie opinie respondentów dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej , wraz z oficjalnym Odnośnik otwierany w nowym oknie sprawozdaniem KE (EN) (.pdf 365,84 kB) oraz podsumowującym konsultacje Odnośnik otwierany w nowym oknie przemówieniem (.pdf 120,76 kB) Komisarza Daciana Ciolosa.