Konsultacje publiczne KE oceniające propozycje reform WPR po 2013 roku

czwartek, 9 grudnia 2010 r.

Debata na forum Unii Europejskiej o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku wchodzi w kolejny etap. Opublikowany przez Komisję Europejską w dniu 18 listopada br. Komunikat „WPR w kierunku 2020 roku: sprostać żywieniowym, środowiskowym i terytorialnym wyzwaniom przyszłości” nakreślił możliwe warianty tej polityki, ukierunkowując i formalizując dalszą dyskusję.

Kilka dni po publikacji Komunikatu, Komisja Europejska uruchomiła konsultacje dotyczące oceny wpływu propozycji reformy WPR (tzw. impact assessment). Przygotowane na tę okazję: kwestionariusz oraz specjalny dokument konsultacyjny (The Reform of the CAP towards 2020. Consultation document for Impact Assessment) odnoszą się do różnych rozwiązań i alternatywnych scenariuszy zmian WPR, które powinny być poddane analizie. Komisja Europejska zaprasza wszelkie zainteresowane strony (zarówno osoby prywatne, jak i instytucje) do przekazywania opinii, analiz i wyników badań naukowych, które mogłyby stanowić wkład w ocenę wpływu reform polityki rolnej UE.

Jest to szczególna okazja dla ekspertów, badaczy oraz wszelkich organizacji zajmujących się problematyką polityki rolnej oraz rolnictwa do publicznego wyrażenia merytorycznych argumentów, które powinny być wzięte pod uwagę w opracowywaniu przez KE propozycji legislacyjnych w zakresie przyszłej WPR. Kwestionariusz z odpowiedziami na pytania należy przesyłać do Komisji Europejskiej do 25 stycznia 2011 roku.

Wszelkie informacje, wraz z dokumentem, kwestionariuszem, oraz zasadami przesyłania opinii dostępne są na stronie internetowej KE:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm